ยินดีต้อนรับ
บริษัท เอเชียนนาวิเกชั่น จำกัด

E-mail  network@anship.com
Website www.anship.com
ชื่อ-สกุลเจ้าของ ประโยชน์ สัญญปรีดากุล
ที่อยู่ ชั้น 19 อาคารกรุงเทพประกันภัย / ไอ.ดับยู.ซี.10 เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์   02-6709555 ต่อ 421
โทรสาร 02-6792880-2
ปีที่ก่อตั้ง 2522
กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ  ต่างชาติ 50% คนไทย 50%
จำนวนบุคลากร 90
ทุนจดทะเบียน 5,000,000
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3101105711


กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ให้บริการ